Meet Raoul

Af en toe komt er een jazz standard voorbij. Of eigenlijk een bossa nova! Toen ik Jazz zang studeerde op het Conservatorium heb ik er heel wat gezongen.